top of page
Silhouette Unspoken.sssht.jpg

KUNST | ILLUSTRATIE

Stéphanie.png
  • Instagram Stéphanie
Stéphanie - Waar We Niet Over Praten.png

WAAR WE NIET OVER PRATEN | Stéphanie wijdde haar masterproef aan een thema dat jammer genoeg nog steeds een groot taboe is binnen onze maatschappij, namelijk seksueel geweld en misbruik. Zoals de titel al weggeeft, zijn er gebeurtenissen/ taboes waar niet over gepraat wordt. Daardoor blijven slachtoffers zitten met hun trauma en is de stap naar hulp vaak te groot.

‘Waar we niet over praten’ is een bundeling van vier getuigenissen rond seksueel misbruik binnen (werk)relaties. Het toont de verhalen van Parel, Nora, Marian en Babs die elk een problematiek bespreken binnen deze brede term. Vanaf een bepaalde leeftijd krijgt elke vrouw wel eens te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit boek bouwt een brug om het onbespreekbare bespreekbaar te maken.

SEKSUALITEIT
STÉPHANIE
bottom of page