top of page
Silhouette Unspoken.sssht.jpg

ONS TEAM

Als een team van vijf sterke vrouwen staan wij achter het gegeven van acceptatie van ons gender in de maatschappij.

Want met 51% vrouwen in België zouden we als meerderheid toch over ons lichaam moeten kunnen spreken? Toch merken we dat sinds jongs af aan enkele aspecten al snel afgewimpeld worden.

Deze maakten de taboes van vandaag. We willen deze bewust maken door te laten zien dat een vrouw zijn, kunst is. 

Samen met onze ambassadeur Lore Baeten stellen we deze taboes open en bloot voor iedereen die zich als vrouw identificeert.

Organogram Unspoken.sssht.png
bottom of page